Vertimo raštu ir žodžiu iš/? lietuvi? kalb? paslaugos Londone

Vertimo raštu ir žodžiu iš/? lietuvi? kalb? paslaugos Londone

D?l kainos ar konsultacijos skambinkite: 07 999 744 743

?sik?r? Londono centre mažiausi? kain? profesionalaus vertimo iš lietuvi? kalbos ? angl? iriš angl? kalbos ? lietuvi? kalb? paslaugas. Pas mus dirba tik patyr? atestuoti lietuvi? kalbos raštu ir žodžiu vert?jai. Garantuojame, kad J?s? dokument? išversime per 24 valandas! Kai bendradarbiaujate su mumis, mes visada laikom?s darb? atlikimo termin?. Mielai kvie?iame ? m?s? biur?.

QUALITY TRANSLATION

We only work with the best linguists around the world, ensuring 100% quality and unbeatable completion time

Kas esame:

Bet kokio dokumento, ?skaitant toliau pamin?tus, iš/? lietuvi? kalb? vertimo rinko lyderiai:

  • Asmeniniai dokumentai – gimimo liudijimas, santuokos liudijimas ir mirties liudijimai, pasas, išsilavinimo pažym?jimas, brandos atestatas ir diplomas lietuvi? kalba;
  • Teisiniai dokumentai – ?vaikinimo dokumentai lietuvi? kalba, sutartis;
  • Komerciniai dokumentai - sutartis, draudimo ataskaita, ?darbinimo proced?ra lietuvi? kalba
  • Special?s dokumentai - pristatymas, rinkodaros ar reklamin? medžiaga
  • Tinklalapiai
  • Techniniai ar finansiniai dokumentai - mokslinis tekstas, bankin? ataskaita, projektai lietuvi? kalba

Bet kokie kiti dokumentai, kuriuos reikia išversti:

Dokument? lietuvi? kalba vertimas, legalizavimas, notarinis tvirtinimas ir apostil? - m?s? pagrindin? specializacija. Ver?iame asmeninius dokumentus jau daugiau nei dešimtmet?!

Vertimas žodžiu iš/? lietuvi? kalb? Londone – ?darbiname vietinius patyrusius profesionalius specialistus teikti vertimo žodžiu paslaugas advokat? kontorose, teismuose, bankuose, metrikacijos skyriuose ir ligonin?se.

Dokument? lietuvi? kalba parengimas ir korekt?ra – užtikriname, kad dokumentas bus nepriekaištingas!

Dokument? lietuvi? kalba notarinis ir teisinis tvirtinimas bei ?teisinimas ir vertimas iš/? leituvi? kalb?.

Vertimo ?/iš lietuvi? kalbos tvirtinimas apostile – užtikriname, kad J?s? dokumentas lietuvi? kalba bus teisiškai galiojantis užsienyje.

Jus turite dokument? lietuvi? kalba, kur? norite panaudoti JK ar Airijoje ir norite ?teisinti JK išduot? dokument?, kad gal?tum?te j? panaudoti Rusijoje, mes jums pad?sime tiesiogiai per m?s? partnerius tose šalyse.

Sudarome ?galiojimus ? Rusij?, Lietuv?, Latvij?, Ukrain?, pilnas rengimas ir (arba) vertimas.

Spustel?kite ?ia, kad perži?r?tum?te m?s? konkurencingus ?kainius - garantuojame, kad Jums bus suteiktos aukštos kokyb?s paslaugos už žemiausi? kain?, jei pasirinksite mus visiems m?s? vertimo raštu ir žodžiu bei tvirtinimo paslaugas.

Nedvejodami kreipkit?s ? mus bet kuriuo klausimu - su mumis galite susisiekti šiuo el. pašto adresu: info@docsbase.com arba skambinkite tel. 07 999 744 743. Taip pat galite užsukti ? m?s? centrinius biurus Londone (MAP) - spustel?kite ?ia, kad sužinotum?te kaip mus surasti!

?ia „DocsBase.com“ - esame rinkos lyderiai, teikiantys vertimus iš/? lietuvi? kalb? išskirtinai JK ir Airijoje, turintys didesn? nei dešimties met? patirt? šioje srityje, atlikdami šimtus s?kming? projekt? m?s? patenkintiems, lojaliems klientams. Garantuojame profesionalum? ir kompetencij? ver?iant ir tvirtinant dokumentus, taip pat teikiame neprilygstamas paslaugas, ?skaitant popardavimo aptarnavim?.

M?s? atestuoti vert?jai raštu ir žodžiu iš/? lietuvi? kalb? su malonumu atsakys ? bet kokius klausimus Jums suprantama angl? ar lietuvi? kalba. Galime patenkinti visus J?s? vertimo ir dokument? tvirtinimo poreikius, nepaisant koks tai dokumentas: didelis ar mažas; sud?tingas ar paprastas. M?s? patyr? vert?jai išvers bet kokios tematikos J?s? dokument? ir tos srities redaktorius j? patikrins - mes nesiun?iame J?s? dokument? išoriniams rangovams. Didžiuojam?s J?s? darbu ir garantuojame, kad nenusivilsite m?s? vertim? kokybe, operatyvia dokumento pristatymo ir nepriekaištingomis klient? aptarnavimo paslaugomis.

Kreipkit?s ? mus nor?dami daugiau sužinoti, kod?l esame tinkamas J?s? pasirinkimas ver?iant raštu ir žodžiu iš/? rus? kalb?.

Informacija susisiekti

Esame ?sik?r? pa?iame Londono centre: 633, Linen Hall, 162 – 168 Regent Street, London (Londonas). W1B 5YG (žr. žem?lap?) dirbame kasdien, išskyrus sekmadieniais ir šven?i? dienomis, nuo 9 iki 19.00. J?s? patogumui ilgai dirbame ir šeštadieniais. Jei negalite pas mus atvykti, prašome mums skambinti ar pasinaudokite ištis? par? veikian?iomis internetin?s klient? aptarnavimo tarnybos paslaugomis. Kvie?iame atvykti ? m?s? biur?.

Tel: 07 999 744 743 | El. paštas: info@docsbase.com |skype: merc03g2

NEWS SCROLL

NEWS

Keep up with all our news and special offers

CALL US!

Have a Question? We are here to Help! Give us a call now! +442045772669